Complex de case de tip familial „Sfântul Marcellin Champagnat” – București (Sector 6)

Asociația Fraților Marişti ai Școlilor din România are drept misiune educaţia și formarea umană a copiilor şi tinerilor, în special a celor mai defavorizați. Principalul obiectiv al activităţilor noastre este formarea personalităţii integrale a copiilor şi tinerilor, promovarea valorilor umane şi creştine de respect, solidaritate, generozitate şi iubire faţă de cei din jur. Dorim să oferim și să facilităm o educaţie de calitate care să conducă în final la integrarea socială şi profesională a beneficiarilor serviciilor noastre.

Visăm un viitor plin de speranță și demnitate pentru copiii și tinerii pentru care viața nu e ușoară.

Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România a luat fiinţă după ce iniţiatorii unui program de intervenţie socială şi formativă au cunoscut realitatea concretă a diferitelor naţiuni din estul Europei. A fost la început un centru de plasament mic, un centru de zi şi planul de a construi un spațiu rezidenţial în care un copil sau un tânăr să redescopere iubirea. 

Sistemul de protecţie perimat din trecut, fragilitatea unor familii, abandonul copiilor de către proprii părinţi sunt factori care au marcat itinerariul vieţii unor copii și tineri care au devenit ulterior protagoniştii proiectelor derulate de Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România şi răspunsul concret al oamenilor organizației. Programele noastre au un caracter profund socio-educativ și sunt adresate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în situaţii de risc care locuiesc în Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Astfel, am deschis în 2006 patru case unde copiii și tinerii pot trăi ca într-o adevărată familie şi cu demnitate alături de alte persoane. Fiecare apartament rezidenţial al asociaţiei poate găzdui 8-9 minori, fete și băieţi, asigurându-le toate elementele pentru o dezvoltare biologică şi intelectuală: hrană, îmbrăcăminte, articole pentru şcoală, grijă pentru sănătate, activităţi pentru recreere etc.

Beneficiari direcţi: copii abandonaţi de familie, copii ai străzii, tineri care au părăsit sau trebuie să iasă din sistemul de plasament, tineri din familii dezorganizate, copii şi tineri din centrele de zi ale organizaţiilor şi instituţiilor de profil, centrele de primire în regim de urgenţă din Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Beneficiari indirecţi: familiile beneficiarilor care compun grupul ţintă, instituţiile şi organizaţiile partenere, autorităţile locale responsabile de domeniul protecţiei sociale, educaţiei şi sănătăţii, societatea românească în ansamblul ei.

Un prim pas în abordarea socială a asociaţiei noastre este prevenirea marginalizării sociale şi a abandonului procesului educativ a copiilor de vârstă şcolară. Din aceste motive ne-am propus să ne angajăm în formarea şi dezvoltarea integrală a persoanei prin metode de lucru multidisciplinare. În realizarea acestei misiuni, ne preocupă cu precădere viitorul fiecărui beneficiar după ce trece de 18 ani, moment în care ar trebui să-şi ia viaţa în propriile mâini. Metodele de lucru pe care le folosim conduc la autostimă, creşterea încrederii în propria persoană, atitudine deschisă către o viaţă activă, autonomie personală şi incluziune socio-profesională.

În abordarea multidisciplinară, implicarea beneficiarilor direcţi este foarte importantă pentru noi, mai cu seamă în procesul de formare şi dezvoltare, respectând normele de convieţuire şi participarea activă la activităţile cotidiene de învăţare, socializare, relaţionare și organizare. Un principiu de bază în implementarea programelor sociale şi formative pe care le derulăm îl reprezintă promovarea participării tuturor în elaborarea şi realizarea unei actvităţi, primirea și asumarea unui rol de către fiecare destinatar de la faza de găzduire pâna la faza de ocupare profesională.

Asociaţia noastră se bazează pe o echipă multidisciplinară care implementează planurile individuale de intervenţie în domeniul formării şi orientării profesionale, pe oameni profesionişti capabili să gestioneze activităţile de formare, dezvoltare, consiliere, mediere şi orientare profesională. Ceilalţi membri ai echipei au responsabilităţi în identificarea beneficiarilor, planificarea activităţilor specifice, propunerea strategiei de implementare a serviciilor, identificares altor servicii de formare şi angajatori, colaboratori din rândul ONG-urilor active în domeniul formării profesionale şi orientării pe piaţa de muncă.

• Prevenirea marginalizării sociale şi a abandonului şcolar
• Asigurarea unui mediu familial de substitut prin măsura plasamentului 
• Integrarea şi reintegrarea la un grup social (în funcţie de vârstă)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *